ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටිය යුතුම ක්‍රීඩකයෙක් ගැන ඉන්දියා මාද්‍ය කියන කථාව..

0
1929

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත කාලයේ පත්වී තිබෙන අසාර්ථක තත්වය හමුවේ දැඩි ලෙස චෝදනාවට ලක්වී ඇති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව පවසන ආකාරයට ලංකාවේ කණ්ඩායමට නවකයන් පැමිණියද ඔවුන්ගේ දක්ෂතා අඛණ්ඩව පවත්වා නොගැනීමත් ක්‍රීඩකයන් නිරන්තර ආබාධයන්ට ලක්වීමත් නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ තත්වයට පත් වී ඇත.

නමුත් ශ්‍රී ලංකා තේරීම් කමිටුව ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ දක්ෂතාවල උපරිමයේම  සිටින අවස්ථාවේ දී ඔවුන්ට නිසි අවස්ථාවන් ලබා දෙනවාද යන්න මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රශ්න කරන තත්වයයි. මෙලෙස මෑත කාලයේ තමන්ගේ දක්ෂතාවල උපරිමයේ සිටින ශ්‍රීලංකා ක්‍රීඩකයෙක් පිළිබඳව ඉන්දියානු මාධ්‍යයද විශේෂ හෙලිදරව් කිරීමක් සිදු කර ඇත.

නමුත් මෙම හෙලිදරව් කිරීම් හ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ අවධායට කොතරම් දුරට ලක්වනවාද යන්න ප්‍රශ්නයකි.මෙම පුවත එම ක්‍රීඩකයා පිලිබඳවය.

පුවත බැලීමට CLICK HERE