ක්‍රිකට් ලෝකයේ බිහිවූ අමුතු පන්දු යවන්නෝ…

0
829

ක්‍රිකට් ලෝකයේ පන්දු යවන්නෝ ගත්තම එක එක පන්දු යවන්නට තියෙන්නේ එයාලටම ආවේනික වුන පන්දු යවන ඉරියව්. මේ විදියට හැම පන්දු යවන්නගේම ඉරියව් වල මොනවා හරි විශේෂත්වයක් තිබුනට අපිට අපි දැකපු හැම පන්දු යවන්නෙකුගේම පන්දු යවන ඉරියව් මතක හිටින්නේ නෑ නේ.

අද අපි බලන්න යන්නේ අපිට කවදාවත් අමතක නොවෙන විදියේ ඉරියව් වලින් පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයෝ දහ දෙනෙක් ගැන මෙතන ඇති ඔයාල අහල තිබුනට දැකල නැති පන්දු යවන්නොත්.

වීඩියෝව බලන්නකෝ,බලල යාලුවන්ට බලන්නත් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

වීඩියෝව බැලීමට CLICK HERE